böwüsdirmek işlik

 1. Gaty ýytrdyrmak, ýyrtyk-ýyrtyk etdirmek.

  • Köýnegini agaja böwüsdirmek.

  • Ol özüni ite ýardyryp donuny böwüsdiripdir.

 2. Ýardyrmak, ýaralatmak.

  • Öň hem ýaraly keýigiň päki ýaly syňragyna Annak buduny böwüsdiripdir. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 3. Ýykdyrmak, deşdirmek.

  • Böwedi böwüsdirmek.

  • Gaçyny böwüsdirmek.