böwürslen

Botanika Iýilýän ownuk gara miweli, tikenli gyrymsy ösümlik we onuň miwesi.

  • Näbelli gara gyssanjyna böwürsleniň aşagyna özüni urdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ýabyň içini bajaklardan we böwürslenlerden hiç zat goýman arassalalyň. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)