börtmeç bört‧meç

Gowrulyp duran etiň şora duran wagty.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem börtmeç - börtmeji.