börtülmek bör‧tül‧mek işlik

Çişmek, ýellenmek.

  • Şonuň gaş-gabagy hemişe börtülip, gazap kölegesi onuň sypatyna murdar garaňkylyk salýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • börtülip