böleklenmek işlik

[bö:leklenmek]

  1. Böleklere bölünmek, bölek-bölek edilmek.

    • Ýakmak üçin getirilen agaçlar derrew, böleklendi.

  2. Ownudylmak, maýdalanmak (pul hakynda).

  3. Dagynyk bolmak, toparlara bölünmek.

    • Gadym wagtlarda halklar barha ownujak toparlara böleklenýärdi.