bölekleýin hal

[bö:lekleýin]

Bölek-bölek, ýarpy-ýalta bölekler boýunça, tutuşlaýyn däl, lomaý däl.

  • Aýyň ýarym kölegesiniň düşen orunlarynda bolsa, Gün diňe bölekleýin tutulýar.