bölek-bölek

[bö:lek-bö:lek]

  1. Topar-topar, böleklere bölünen.

    • Adamlar bölek-bölek bolup üçbir, bäşbir bagda gezýärdiler, gürrüň edişýärdiler. (M. Ibrahimow Ol gün geler)

  2. Dagynyk, pytraňňy.

    • Grekleriň aýry-aýry ilatly punktlary Ortaýer Denziňiň kenarlarynda bölek-bölek ýerleşipdirler. (Gadymy Dünýä Taryhy)

  3. Tike-tike, parça-parça, ýyrtyk-ýyrtyk.