bölünijilik

[bö:lünijilik]

Bir bitin sanyň başga bir sana galyndysyz bölünmeklik häsiýeti.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bölünijilik - bölünijiligi.