bökmek işlik

  1. Towsup bir ýerden geçmek, towusmak.

  2. Bir zadyň üstünden özüňi aşak oklamak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem bökmek - bökdüm, bökdüň, böküpdir.