bökjekleşmek işlik

Towsaklaşyp ýörmek, bökejekleşmek.

  • Taýçanaklar bökjekleşip oýun edişýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Çagalar bökjekleşip oýnaýarlar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)