böküşmek işlik

  1. Birnäçe bolup bökmek, köpçülik bolup towsuşmak, yzly-yzyna bökmek.

    • Biz maşyndan böküşip düşdük. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Çekirtgeler böküşýärler, gurçuklar, tomzaklar süýrenýärler. (M. N. Skatkin, Jansyz tebigat)

  2. Towsup oýnaşmak, şatlanyşmak.

    • Tans edip böküşýär oglanlar, gyzlar. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)