bäsleşmek işlik

Biri-birinden kem galmajak bolmak, ýaryşmak.

 • Kim ýagşy tahýa tikýärka, bäsleşip görüň. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • bäsleşdi
 • bäsleşdik
 • bäsleşdiler
 • bäsleşdir
 • bäsleşen
 • bäsleşendir
 • bäsleşer
 • bäsleşerden
 • bäsleşerler
 • bäsleşip
 • bäsleşipdir
 • bäsleşipdirler
 • bäsleşjek
 • bäsleşjekdigini
 • bäsleşmegi
 • bäsleşmegine
 • bäsleşmek
 • bäsleşmekleri
 • bäsleşmeli
 • bäsleşmäge
 • bäsleşýän
 • bäsleşýäne
 • bäsleşýänleriň
 • bäsleşýär
 • bäsleşýärdi
 • bäsleşýärdiler
 • bäsleşýärler