bäsdeşlik

Biri birinden kem galmajak bolmaklyk, bäsdeşleriň ýagdaý.

 • Nurtäç okuwda-da hemişe Bahar bilen bäşdeşlik edýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Horezmiň baş şäheri Ürgenç söwdada Samarkant bilen bäşdeşlik edipdir. (SSSR taryhy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bäsdeşlik - bäsdeşligi.


Duş gelýän formalary
 • bäsdeşlige
 • bäsdeşligi
 • bäsdeşliginde
 • bäsdeşliginden
 • bäsdeşligine
 • bäsdeşligini
 • bäsdeşliginiň
 • bäsdeşligiň
 • bäsdeşligiňden
 • bäsdeşlikde
 • bäsdeşlikden
 • bäsdeşliklerde
 • bäsdeşlikli