bärik

[bari:k]

Şu ýere, bu ýere, şu tarapa.

  • Gyzlar, gyzlar, bärik geliň bärik! (G. Muhtarow, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bärik - bärigi.