bälçik

Bälçiklik etmegi gowy görýän, degişgen.

  • Öweziň bälçik görnüşi Orazyň gaharyny getirip, göwnüne degdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bälçik - bälçigi.


Duş gelýän formalary
  • bälçigin
  • bälçiklige
  • bälçikligi
  • bälçikligiňi
  • bälçiklik