bäbek

Bir ýaşyna ýetmedik, gundagdaky çaga.

  • Özleriniň öýünde hem şeýle bir bäbegiň emele gelmegini Alladan dileýärler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bäbek - bäbegi.