bäşlik

 1. Bäşi bildirýän sifr.

 2. Okuwçylaryň okaýşyna goýulýan iň ýokary baha.

  • Bäşlik bahalar bilen ýokary klasa geçmeli. Ol hemme derslerinden bäşlik aldy.

 3. Oýnalýan bäş gülli kart.

 4. Käbir zatlaryň ölçegini kesgitleýän san.

  • Bäşlik manat.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bäşlik - bäşligi.


Duş gelýän formalary
 • bäşlige
 • bäşligem
 • bäşligi
 • bäşligimiz
 • bäşligine
 • bäşliginiň
 • bäşligiň
 • bäşlikden
 • bäşliklerinden
 • bäşliklerini
 • bäşlikleriň