bäşburç

Ýyldyz pisint bäş burçy bolan şekil.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bäşburç - bäşburjum, bäşburjuň.


Duş gelýän formalary
  • bäşburçluk
  • bäşburçly