azyrganmak a‧zyr‧gan‧mak işlik

[a:zyrganmak]

Az görmek nebsiňe buýrup bilmän, az hasap etmek.

  • Şol adam ozaldan hem Artygyň bugdaýyny gysganyp, azyrganyp durýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • azyrganan
  • azyrganyp
  • azyrganyň