azgynlyk

[a:zgynlyk]

Ýoldan çykanlyk, ahlak taýdan bozuklyk.

  • Her kim bolsun, hiç ýüz görjek däl, Azgynlyk edeni sylap durjak däl. («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem azgynlyk - azgynlygy.