atom at

Himiki elementiň ýadrodan we elektronlardan ybarat ownujak bölegi.

  • Maddalaryň bize belli bolan owunjak bölejikleri-molekulalar, atomlar, elektronlar we başgalar fiziki jisimlerdir. («Fizika» kursy)