atlanmak işlik

  1. Ata münmek, ata münüp gitmek.

    • Rugsat berseň atlanaýyn, Aýlar jan! (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  2. Bir ýana gitmek üçin ýola düşmek, şaýlanmak.