atagzy

Bir zady gysmak we çekip çykarmak üçin gural, gysaç.

  • Ol özüni atagzy ýaly gysýan, bogmak islän penjeden sypmak üçin, barja kuwwatyny toplady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)