asylmak işlik

  1. Çüýden ýa-da başga bir zatdan ildirilip goýulmak, ildirilmek.

    • Goýunlaryň eti agaçdan asyldy.

  2. Ulagdan ýa-da maşyndan ýapyşmak, asylyşmak.

  3. Dara çekilip, ölüm jezasy berlip öldürilmek.

  4. Öz boýnuňa ýüz salyp dartylyp ölmek, özüňi öldürmek.