asylly sypat

Salykatly, agras, abraýly.

  • Onuň özi bir asylly ýeriň maşgalasy bolmaga çemeli. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Parahatlygy gorap saklamakdan, urşuň öňüni almakdan asylly wezipe ýokdur. («Mydam Taýýar» gazeti)