asyl at

 1. Düýp çykyş, döreýiş, hakyky boluş, başlangyç.

  • Gyzgalaňly çagda ýatlar aslyn. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Ol Wepanyň aslyna beletdi.

 2. Hakyky, esasy, ilkinji, original.

  • Asyl nusga.

 3. Hiç, hiç wagt, düýbünden.

  • Ol asyl gapymyzdan gelenok. («Mydam Taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem asyl - asly.

asyl söz

seret söz