assalyk

Howlukmazlyk, haýallyk, ýuwaşlyk.

  • Guzubaýew assalyk bilen diwanyň gyrajygynda oturdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem assalyk - assalygy.