assa sypat

Ýuwaşlyk bilen, çalt däl, ýuwaş-ýuwaşdan, haýal.

  • Assa basyp, ýöräp gelýär gaz ýaly, Galammyň ýazany maňa az ýaly. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Düşündiňizmi? Soragyňyz barmy -- diýip, şeýle assa, emma dözümli merdanalyk bilen töweregindäkilere ýüzlendi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)