asgynlamak işlik

Güýji peslik etmek, basylyp başlamak, ýeňlip başlamak, ejizlemek.

  • Asgynladyň, ýeňse berdiň! Gaçyberdiň, Mustapa beg. Men senden asgynladym. («Görogly» eposy)