asdyrmak işlik

  1. Asylýan ýerden ýa-da ýokardan ildirtmek, birine asyp goýdurmak.

    • Paltony asdyrmak. Geýimleri asdyrmak.

  2. Dara çekip, ölüm jezasyny berdirmek.

    • Çaparyň dilini kesdirjek boldy, Buýruk berip, dardan asdyrjak boldy. (A. S. Puşkin, Ertekiler)