artykmaçlyk

seret artyklyk

  • Ondan başga täze ak tamyň artykmaçlygy hakda-da sözleýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Şeýle ýoluň haýsydyr bir aýratyn artykmaçlygy bardyr diýip, ykrar etmek bolmaz. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem artykmaçlyk - artykmaçlygy.