artykmaçlyk ar‧tyk‧maç‧lyk

seret artyklyk

 • Ondan başga täze ak tamyň artykmaçlygy hakda-da sözleýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Şeýle ýoluň haýsydyr bir aýratyn artykmaçlygy bardyr diýip, ykrar etmek bolmaz. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem artykmaçlyk - artykmaçlygy.


Duş gelýän formalary
 • artykmaçlyga
 • artykmaçlygy
 • artykmaçlygydy
 • artykmaçlygydyr
 • artykmaçlygymyz
 • artykmaçlygymyzdyr
 • artykmaçlygyna
 • artykmaçlygyndan
 • artykmaçlygyny
 • artykmaçlygynyň
 • artykmaçlygyň
 • artykmaçlykda
 • artykmaçlykdan
 • artykmaçlykdyr
 • artykmaçlyklar
 • artykmaçlyklara
 • artykmaçlyklardan
 • artykmaçlyklary
 • artykmaçlyklaryna
 • artykmaçlyklaryndan
 • artykmaçlyklaryny
 • artykmaçlyklarynyň
 • artykmaçlyklaryň
 • artykmaçlyklaryňy
 • artykmaçlykly
 • artykmaçlyklygynyň