artyklyk

  1. Agdyklyk, köplük, zyýatlyk, artykmaçlyk.

    • Ýene bir kürüşgejik bolaýsa, artyklyk etmejek eken-diýdi. («Tokmak» žurnaly)

  2. Tapawutlylyk, aýratynlyk.

    • Onuň senden artykmaçlygy görnüp dur ahyry.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem artyklyk - artyklygy.