artlaşmak işlik

[a:rtlaşmak]

Iki bolup münmek (ata, eşege, düýä we ş. m.).

  • Artlaşyp ýaba münmek. Artlaşyp düýä münmek.