artikl

Grammatik termin Käbir dillerde atlaryň haýsy agza degişlidigini görkezmek üçin olaryň öňünden getirilýän ownuk bölek.


Duş gelýän formalary
  • artikli
  • artikliniň
  • artiklleriň