artezian

artezian guýusy

Burawlanyp gazylyp suwy turbadan batly çykýan guýy.

  • Iki sany artezian guýusyny täze obada gurmak kesgitlenipdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Biziň köçämiziň suwy sowukdy, Artezian bulagynyň çogy-da bardy. (G. Seýitliýew, Saýlanan goşgular)