arterioskleroz

Medisina Arteriýa sklerozy, arteriýanyň gapdaljyklarynyň çişip galňamagy hem-de öz çeýeligini ýitirmegi bilen peýda bolýan kesel.