arpa ar‧pa at

Botanika Köplenç ýazda ekilýän, dänesi gylçykly ösümlik we onuň dänesi.

 • Daşardaky ojakda ullakan gazan ataryp, arpa unundan sygyr aşy bişirmäge başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Bugdaýlar hem arpalar, Bolsun muňa sarpalar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • arpa-da
 • arpada
 • arpadan
 • arpadyr
 • arpalar
 • arpalary
 • arpalarymyzy
 • arpalaryny
 • arpalaýyn
 • arpaly
 • arpalyk
 • arpama
 • arpany
 • arpanyň
 • arpanyňky
 • arpasy
 • arpasyn
 • arpasyna
 • arpasyndan
 • arpasyny
 • arpasynyň
 • arpaň
 • arpaňyzy