arpa at

Botanika Köplenç ýazda ekilýän, dänesi gylçykly ösümlik we onuň dänesi.

  • Daşardaky ojakda ullakan gazan ataryp, arpa unundan sygyr aşy bişirmäge başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Bugdaýlar hem arpalar, Bolsun muňa sarpalar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)