armatura ar‧ma‧tu‧ra at

 1. Bir apparatyň, maşynyň enjamlary, abzallary, şaýlary.

 2. Demirbeton desgalaryň demirden edilýän esasy.

  • Suwaryş ýaplarynyň armaturasy suwuň sarp edilişini sazlamak we kanallarda suwuň belentligini belli bir derejede saklamak üçin gerekdir. (F. G. Sewostýanow, Türkmenistanda gowaçanyň suwarylyşy)


Duş gelýän formalary
 • armaturalar
 • armaturalary
 • armaturalaryny
 • armaturalaryň
 • armaturaly
 • armaturany
 • armaturanyň
 • armaturasy
 • armaturasyna
 • armaturasyny
 • armaturasynyň