armatura at

  1. Bir apparatyň, maşynyň enjamlary, abzallary, şaýlary.

  2. Demirbeton desgalaryň demirden edilýän esasy.

    • Suwaryş ýaplarynyň armaturasy suwuň sarp edilişini sazlamak we kanallarda suwuň belentligini belli bir derejede saklamak üçin gerekdir. (F. G. Sewostýanow, Türkmenistanda gowaçanyň suwarylyşy)