arkalanmak işlik

  1. Biriniň kömegine daýanmak, biriniň goldawyna arkaýyn bolmak, tarapyň tutuljakdygyna ynam bildirmek.

    • Biz daýhan wepasyna ynanýarys, şolara arkalanýarys. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Eýerlenmek, üstüne jul, keçe ýapylmak.

    • Jigitleriň atlary arkalangydy.