arkalaşmak işlik

Biri-biriňe kömekleşmek, gezekleşip biri-biriňe ýardam etmek, özara ylalaşyp, biri-biriňe kömek etmek.

 • Ýalkap dosty Çaryýar bile arkalaşyp ýerin ekdi. (Çary Aşyr, Poemalar)

 • Ondan soň hem arkalaşarys ahyry. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Arkalaşan ýow gaýtar. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • arkalaşan
 • arkalaşarys
 • arkalaşmaga
 • arkalaşmak
 • arkalaşmaly
 • arkalaşybam
 • arkalaşyp
 • arkalaşýandyklaryny
 • arkalaşýarlar