arkaýyn

Rahat, howatyrsyz, asuda, çekinmän, bökdençsiz, kynçylyksyz, ynjalykly.

 • Men ony arkaýyn etdim. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Bar, arkaýyn bol, haçan işiňi gutarsaň, şonda gel. (Myraly)

 • Arkaýyn dem alýar işden gelende, Saýlanýar, saýlaýar saýlaw bolanda. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Şeýle-de bolsa, olar galmagalsyz örän arkaýyn gürleýärler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • arkaýyndan
 • arkaýyndy
 • arkaýyndygyny
 • arkaýyndyk
 • arkaýyndylar
 • arkaýyndym
 • arkaýyndyrlar
 • arkaýynja
 • arkaýynlyga
 • arkaýynlygy
 • arkaýynlygyndan
 • arkaýynlygyny
 • arkaýynlygyň
 • arkaýynlygyňyz
 • arkaýynlyk
 • arkaýynlykda
 • arkaýynlykdyr