arkaýyn

Rahat, howatyrsyz, asuda, çekinmän, bökdençsiz, kynçylyksyz, ynjalykly.

  • Men ony arkaýyn etdim. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Bar, arkaýyn bol, haçan işiňi gutarsaň, şonda gel. (Myraly)

  • Arkaýyn dem alýar işden gelende, Saýlanýar, saýlaýar saýlaw bolanda. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Şeýle-de bolsa, olar galmagalsyz örän arkaýyn gürleýärler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)