arassalanmak işlik

 1. Tämizlenmek, päkizelenmek, öz egin-başyňy arassa etmek.

 2. Özüň üçin bir zat arassalamak.

  • Käşir arassalanmak.

 3. Hapa-hupa zatlar aýrylmak.

  • Howly arassalandy.

 4. Saplanmak, dury edilmek, durlanmak.

  • Spirt arassalandy.

 5. Ýat elementlerden halas edilmek.

  • Ýurdy keseki ýurtlaryň goşunyndan arassalamak.