arassalamak işlik

 1. Tämizlemek, biriniň ýa bir zadyň ýüzündäki kiri, hapany aýryp arassa etmek.

  • Garnyny ýaryp, içini-bagrym arassaladylar. («Görogly» eposy)

  • Köwşi arassalamak.

 2. Gabygyny soýmak, daşyny artmak, bir zadyň gereksiz, hapa ýerini aýyrmak, artmak.

  • Sogan arassalamak. Ýörite maşynda pagtany arassalamak.

 3. Saplamak, durlamak.

  • Spirti arassalamak.

 4. Göçme manyda Ýat elementlerden halas etmek.

 5. Gepleşik dili Ogurlap lüt goýmak.

  • Ogrular öýde zat goýman arassalapdyrlar.