aralyk

[a:ralyk]

 1. Iki zadyň arasy, ortalyk.

  • Onuň telpeginiň etegi bilen maňlaýynyň aralygy örän gysby görünýärdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Aralykda şorluk giň meýdan bardy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Aradaşlyk.

  • Aşgabat bilen Moskwanyň aralygy indi 4 sagatlyk ýol boldy.

 3. Umumy, ortalyk, hemmelere degişli bolan.

  • Aralyk mal. Aralyk zat.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aralyk - aralygy.