arakhor at

[arakho:r]

Alkogolizme berlen, aragy köp içýän, pýançylyk edýän, arakkeş.

  • Meniň atam örän yzgytsyz adam, doganym hem şeýle, özi-de arakhor. (M. Gorkiý, Ene)

  • Meniň içdigim däl, arakhorlaryň içdigi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)