araçäk at

[a:raçäk]

Territoriýalar arasyndaky çäk, serhet.

  • Araçäkden on sekiz sany möjekden ybarat ordanyň biziň topragymyza baka geçenligi anyklanypdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Araçägi bozýanlara rehimsiz daraýarys. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem araçäk - araçägi.