apelsin

Botanika Narynç reňkli, yslyja ýumşak gabykly sitrus miwesi we onuň agajy.

  • Zakawkazedäki batgalyklaryň ýerinde häzir apelsinler ösdürilýär. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • apelsindir
  • apelsini
  • apelsiniň
  • apelsinler
  • apelsinleri
  • apelsinleridir
  • apelsinleriň