apbasy

[apba:sy]

 1. Ýigrimi köpüklik pul mukdary.

  • Maňa bir apbasy bersene! -- diýip, Maslow aýgytlylyk bilen aýty-da, agyr elini egnine atdy. (M. Gorkiý, Eserler)

 2. Aýal köýneginiň öňüne dakylýan ýaprak ýaly ýasy, kümüşden edilen bezeg, şaý.

  • Onuň boýnunda goşa towuk, gyzylly apbasylaryň aşak eteginde gönjük, iki ýan gapdalynda tumar, barmaklarynda hatar ýüzükdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • apbasa
 • apbasylar
 • apbasylary
 • apbasylaryň
 • apbasylyk
 • apbasymyň
 • apbasyň