anyklyk

Açyklyk, aýdyňlyk, düşnüklilik; mälimlik, bellilik, kesgitlilik, takyklyk.

  • Bir manylylyk, kanuny berjaý etmeklik biziň pikirimiziň kesgitliligini we anyklygyny üpjün edýär. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem anyklyk - anyklygy.