anyklanmak işlik

Anyk edilmek, aýdyň, düşnükli edilmek; kesgitlenmek, takyklanmak, belli edilmek.

  • Harby güýçleriň düzüliş kadasy hem hüjüm ýeri anyklanýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)